เป็นสิวทำอย่างไรดีถึงจะหาย

อย่าถูกหน้าบ่อยๆ : การที่เรารู้ว่าเป็นสิวเลยทำให้จิตใจไปจดจ่ออยู่กับสิว และสิ่งที่ตามมาก็คือ การนำมือมาลูบบริเวณที่เป็นสิวๆบ่อยๆ โดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกัน ดังนั้นหากรู็วา่เป็นสิวก็ให้พยายามบอกตัวเองว่าอย่าเอามือไปลูบบ่อยๆ อย่าเช็ดใบหน้าแรงๆ  และเวลาล้างหน้าก็พยายามให้เบามือที่สุด เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่คอยกระตุ้นให้สิวเป็นมากกว่าเดิมหรืออักเสบมากกว่าเดิม…