การฟังธรรมะจรรโลงใจเสริมสร้างสมาธิได้ดี

พอได้ยินคำว่าฟังธรรมะก็เอาใครหลายคนต้องหลบหนี เพราะติดในภาพลักษณ์ที่ว่า การฟังธรรมะเป็นอะไรที่น่าเบื่อ ฟังไม่รู้เรื่อง ไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเรา แท้จริงแล้วเราต้องลบภาพลักษณ์แบบนั้นไป เพราะการฟะงธรรมะสามารถจรรโลงใจเราได้ ให้เราเป็นคนดี เป็นคนที่มีสติอยู่กับตัว ทำให้เราสงบเย็นมากยิ่งขึ้นได้

การฟังธรรมะในปัจจุบันนั้นส่วนมากก็ยังไม่ค่อยมีวัยเด็ก วัยรุ่น มาฟังธรรมะกันน้อย ต่างจากสมัยก่อนที่มีวัยรุ่นเข้าวัดเข้าวามากกว่าปัจจุบัน อาจจะเป็นเพราะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีฯ ต่างๆ เข้ามา ทำให้คนปัจจุบันติดในเทคโนโลยีฯกันมาก จนทำให้สักวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นย่อมสามารถย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองได้

สิ่งที่แรกที่เราต้องทำคือ ให้ตัดความคิดที่เป็นอคติเกี่ยวกับการฟังธรรมะออกไป ให้คิดในเชิงบวก ถ้าเราคิดดี เราก็จะได้สิ่งที่ดีๆ มา ในการฟังธรรมะที่จะได้ข้อคิดและประโยชน์แก่ตัวเราเองนั้นต้องฟังแล้วคิดตาม จะพบว่าเราได้ข้อคิดมากมายจากการฟังธรรมะจรรโลงใจ ซึ่งหาข้อคิดดีๆ แบบนี้ได้ยาก นอกจากการฟังธรรมะจรรโลงใจ

ดังนั้นหากใครอยากเข้าใจโลกมากขึ้น ที่โลกอยู่ยากทุกวันนี้เพราะเราหันหลังให้กับธรรมะ ไม่ได้นำหลักคำสอนดีๆ ของพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงอยากให้ทุกคนหันมาฟังธรรมกันมากขึ้น ไปวัดทำบุญ จะได้มีสิ่งดีๆ ในชีวิต